If you want to contact me directly:

Mon – Fri: 8AM – 5PM (UTC+13)
nico@babot.eu
+64 220 488 745