If you want to contact me directly:

    Mon – Fri: 8AM – 5PM (UTC+13)
    nico@babot.eu
    +64 220 488 745